Sulautumisia OP-Rahastoyhtiön rahastoissa

OP-Amerikka -sijoitusrahasto sulautuu OP-Amerikka Vakaa -sijoitusrahastoon sekä OP-Eurooppa Plus -sijoitusrahasto sulautuu OP-Eurooppa Vakaa -sijoitusrahastoon.

OP-Rahastoyhtiö on kehittämässä rahastovalikoimaansa ja pyrkii vähentämään keskenään samankaltaisia rahastoja. Sulautumisten avulla poistetaan päällekkäisyyksiä rahastovalikoimassa ja tarjotaan sulautuvien rahastojen osuudenomistajille sijoituskohteet, joilla on arviomme mukaan pitkällä aikavälillä edellytykset parempaan tuottoon.  Sulautumisen seurauksena sulautuvan rahaston juoksevat kulut alenevat selvästi. 

Molemmat sulautumiset toteutetaan 11.02.2021. Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. 

Vastaanottavat rahastot painottavat sellaisia yhtiöitä, joiden arvonvaihtelu on maltillista. Potentiaalisten sijoituskohteiden suhteellisia tuottonäkymiä arvioidaan perustuen pääasiassa volatiliteettiin, mutta myös mm. kannattavuuteen, taseen rakenteeseen sekä historiallisiin tuottoihin ja riskiin.

Tutustu OP-Eurooppa Vakaa -sijoitusrahastoon täältä

Tutustu OP-Amerikka Vakaa -sijoitusrahastoon täältä