OP Ryhmän tukitoimet yritysasiakkaille koronakriisin vuoksi

OP Ryhmä tarjoaa taloudellista helpotusta asiakkailleen, joiden taloudenhoito on vaikeutunut koronakriisin vuoksi.

Yritysasiakkaamme,

OP Ryhmä tarjoaa taloudellista helpotusta asiakkailleen, joiden taloudenhoito on vaikeutunut koronakriisin vuoksi. OP Ryhmä tarjoaa sekä kotitalouksille että pk-yrityksille mahdollisuuden lykätä luottojen maksuja, mikäli koronapandemia on vaikuttanut asiakkaiden luotonhoitokykyyn.

Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus asuntoluottojen lyhennysvapaaseen 12 kuukauden ajaksi. Yritysten osalta maksuaikojen muutokset arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja hyödyntäen laajasti Finnveran tarjoamia takauksia. Maksuohjelman muutoksista ei peritä erillistä maksua.

Mikäli käsillä olevan tilanteen myötä, yritykselle syntyy tarve keskustella maksuohjelmamuutoksista tai käyttöpääomasta, pyydämme olemaan yhteyksissä pankkiin mahdollisimman nopeasti. OP Pohjois-Savon osalta yhteydenotot verkkoviestitse tai sähköpostitse pohjois-savo.yritys@op.fi.


Yrityksen hakiessa lainanhoitojoustoja tai käyttöpääomarahoitusta koronan aiheuttamiin maksuvalmiushaasteisiin pyydämme antamaan selvitykset seuraavista asioista:

  • Yrityksen taloudellinen tilanne ja näkemys sen kehittymisestä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa (viimeisin tilinpäätös tai kirjanpitoajo)
  • Näkymät yrityksen liiketoiminnassa, tilauskannassa, toimituksissa tai asiakkaiden maksukäyttäytymisessä
  • Arvio tarvittavasta lainanhoitojoustoista ja käyttöpääomarahoitustarpeesta, määrät ja ajankohdat
  • Mitä sopeutustoimia yritys on käynnistänyt tai suunnitellut?

Mahdolliset kulujen sopeuttamistoimet liiketoiminnassa:

  • Verojen ja veronluonteisten maksujen joustojen käyttö (www.vero.fi)
  • Työeläkemaksujen oikea taso ja joustojen käyttäminen
  • Muut rahoitusmahdollisuudet (Finnveran suora rahoitus)