Yhteiskuntavastuu

Vastuullista hyvinvointia Pirkanmaalla

Vastuullisuus on yksi OP Tampereen kantavista arvoista ja sisäänrakennettu kaikkeen toimintaan.

OP Tampere on paikallisesti merkittävä, vakavaraisuudeltaan vahva ja tuloksellisesti toimiva yritys. Asiakasomisteisena pankkina sillä on liiketoiminnallisten tehtäviensä lisäksi yhteisöllinen rooli, jossa se kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaistaan kuin laajemmin paikallisyhteisöistä ja yhteiskunnasta. Pankki tukee monella tavalla oman toimialueensa, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. 

Katso video: Yhdessä ja paikallisesti (Youtube) >

Vastuullisuus on tiivis osa OP:n liiketoimintaa ja strategiaa – konkreettisia tekoja. OP Tampere opettaa taloustaitoja lapsille ja nuorille, opastaa ikäihmisiä sähköisten palveluiden käyttämisessä, lahjoittaa yhdistyksille kesätyöpalkkoja nuorten työllistämiseksi ja rahaa paikalliseen hyväntekeväisyyteen sekä tukee kulttuuria ja junioriurheilua. Pankin henkilökunta voi tehdä työajallaan päivän vapaaehtoistyötä.

OP Tampereen finanssikoutsit jakavat nuorille talousaiheisia vinkkejään rennolla otteella oppilaitoksissa, erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Finanssikoutseja voi pyytää pitämään taloustaitotunteja yläkouluihin, lukioihin, ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin tai talousaiheisiin tapahtumiin. Taloustaitotunnit eivät sisällä pankin tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Lue lisää finanssikoutseista

Lahjoitusten avulla tuetaan ikäihmisten arkea koronavirusepidemian aikana ja järjestetään läheisseminaari huumeidenkäyttäjien läheisten aseman parantamiseksi ja vertaistukiryhmän vahvistamiseksi. Rahalahjoitukset ovat osa pankin yhteiskuntavastuun kokonaisuutta. Lue lisää lahjoituksesta

OP Tampere on tehnyt 2 500 euron lahjoitukset SPR:n Ystävätoiminnalle, Luonto-Liiton Hämeen piirille ja Mielen ry:lle. Lahjoitusten avulla tehdään yksinäisyyden vastaista työtä sekä opitaan arvostamaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia - jo pienestä pitäen.

Rahalahjoitukset ovat osa pankin yhteiskuntavastuun kokonaisuutta, ja niitä on tehty kuluvana vuonna jo 20 000 eurolla monipuolisesti pirkanmaalaisten ikäihmisten, lasten, mielenterveystyön ja luonnon hyväksi. Lue lisää lahjoituksesta 

OP Tampere on ollut aktiivisesti mukana Pirkanmaan Yrityskylän toiminnassa siitä lähtien, kun toiminta alkoi Tampereella vuonna 2012. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus.

OP Tampere järjestää asiakkailleen sähköisiin pankkipalveluihin liittyviä koulutuksia, kuten digiopastuksia senioreille eri puolilla toimialuetta ja maksutonta opastusta pankissa ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella. Tavoitteena on tehdä pankin palveluita tutuiksi ja auttaa niiden käytössä. Vuonna 2019 pankki käynnisti yhteistyön ATK Senirot Mukanetti ry:n ja Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Pankki on vuodesta 2015 lähtien tukenut paikallisia yhdistyksiä palkkaamaan 15–17-vuotiaita nuoria kesätöihin. Palkan työstä on maksanut pankki. Kahden viikon kesätyössä nuoret ovat saaneet työkokemusta sekä ansainneet omaa rahaa, ja yhdistykset ovat saaneet apukäsiä toimintaansa. Vuonna 2020 Kesäduunia OP:n piikkiin teki yhteensä 95 nuorta, kun pankki lahjoitti yhteensä 38 000 euroa nuorten palkanmaksuun.


OP Tampere tekee yhteistyötä toimialueensa urheiluseurojen kanssa ja järjestää suosittuja, tuhansia lapsia vuosittain liikuttavia Hippo-kisoja ja -hiihtoja.

Hippo.fi >
OP Tampere on OP Ryhmän kautta mukana valtakunnallisessa Taloustaitohankkeessa, joka tähtää 16–29-vuotiaiden nuorten taloudenhallinnan tukemiseen. Vapaaehtoiset ja koulutetut pankin palveluneuvojat ja asiantuntijat vetävät pankin toimialueella nuorille taloustaitotuokioita, joissa nuoret saavat tietoa, tukea ja rohkaisua omaan taloudenhallintaansa.
Vuodesta 2017 lähtien jokainen pankin henkilökunnasta on voinut käyttää yhden työpäivistään tehden vapaaehtoistyötä itselleen tärkeän kohteen hyväksi. Osa käyttää vapaaehtoispäivänsä ikäihmisten auttamiseen, osa lasten ja nuorten hyväksi, osa luonnon hyvinvointia edistääkseen.

Vuonna 2016 OP Tampere teki Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle osoitetun 600 000 euron lahjoituksen yhdessä Pirkanmaan osuuspankkien ja OP Ryhmän kanssa. Lahjoituksen tavoitteena on edistää Pirkanmaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

Vuonna 2018 Pirkanmaan OP-liitto ja alueen osuuspankit* lahjoittivat 100 000 euroa Tampereen ammattikorkeakoululle.

* Akaan Seudun Osuuspankki, Kangasalan Seudun Osuuspankki, Kihniön Osuuspankki, Kurun Osuuspankki, Luopioisten Osuuspankki, Mouhijärven Osuuspankki, Pohjois-Hämeen Osuuspankki, Punkalaitumen Osuuspankki, Ruoveden Osuuspankki, Sastamalan Osuuspankki, Satapirkan Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Urjalan Osuuspankki, Valkeakosken Osuuspankki ja Virtain Osuuspankki.

OP Tampere osallistuu aktiivisesti toimialueensa kehittämiseen. Se maksaa paikallisena yrityksenä veronsa Tampereelle ja jakaa osan tuloksestaan omistaja-asiakkailleen OP-bonuksina. Lisäksi pankki tukee monipuolisesti urheilua, kulttuuria ja järjestötyötä Tampereen seudulla. Sponsoroimme ennen kaikkea lapsiin ja nuoriin liittyviä hankkeita ja harrastuksia.