OP Turun Seudulta ja TOP-Säätiöltä yhteensä 100 000 euron lahjoitus Turun yliopistolle

OP Turun Seutu viettää 100-vuotisjuhlavuottaan ja lahjoittaa juhlavuoden kunniaksi yhdessä TOP-Säätiön kanssa Turun yliopistolle yhteensä 100 000 euroa. OP Turun Seudun osuus, 20 000 euroa, kohdennetaan yliopiston yleiseen rahastoon, ja TOP-Säätiön osuus, 80 000 euroa, kohdennetaan kauppatieteelliselle koulutusalalle. Lahjoitukset tehdään valtion vastinrahaohjelman puitteissa.

Julkaistu 17.5.2022

Paikallinen vuorovaikutus ja alueellisen elinvoimaisuuden kehittäminen ovat olleet osa OP Turun Seudun osuustoiminnallista perimää jo sadan vuoden ajan. Lahjoituksella Turun yliopistolle toteutamme OP:n vastuullisuusohjelmaa, edistämme suomenkielistä yliopistokoulutusta ja vahvistamme kilpailukykyä Varsinais-Suomen alueella.

 - Perustehtävämme mukaan edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yliopistot ovat alueellisesti merkittäviä toimijoita, ja koulutus ja tutkimus turvaavat ja kehittävät osaamispääomaa toimintaympäristössämme. Yrittäjyysyliopistona profiloituneella Turun yliopistolla on valtava merkitys paikallisen elinvoimaisuuden ja kestävän taloudellisen kehityksen näkökulmasta, toteaa toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Yliopiston rooli koulutetun työvoiman takaajana kasvattaa alueen henkisiä ja taloudellisia voimavaroja, edistää hyvinvointia ja vahvistaa paikallista yritys- ja elinkeinotoimintaa.

Turun yliopiston ja OP Turun Seudun monipuolinen yhteistyö näkyy erityisesti yrittäjyyskasvatuksen ja innovatiivisen yritystoiminnan edistämisenä, mm. Turun yliopiston yrittäjyysyliopiston, yrityskehittämö Bastun sekä kehitys- ja sijoitusyhtiö Monttu Venturesin kautta, kuin myös yliopisto-opiskelijoille ja yli-opistosta valmistuneille tarjottavina harjoittelu- ja työpaikkoina.

Vuodesta 1985 saakka toiminut TOP-Säätiö puolestaan tukee ja edistää tieteellistä tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa apurahojen muodossa. Tämän lisäksi säätiö myöntää stipendejä lahjakkaiden opiskelijoiden tukemiseksi. Säätiö on yli 30-vuotisen olemassaolonsa aikana jakanut stipendejä ja apurahoja paikallisille tutkijoille, taiteilijoille ja opiskelijoille kaikkiaan yli kahden miljoonan euron arvosta.

Lisäksi OP Turun Seutu osallistuu yhteensä 30 000 eurolla lahjoitukseen, jonka turvin Turun yliopiston kauppakorkeakouluun perustetaan uusi osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuuri vahvistamaan erityisesti osuustoiminnallisiin ja keskinäisiin yhtiöihin liittyvää osaamista Turun yliopistossa. Lahjoitus jakaantuu kolmelle vuodelle 10 000 euroa / vuosi (2022-2024).

 - On hienoa, että OP Turun Seutu arvostaa yliopiston merkitystä alueellisessa elinvoimaisuudessa. Meille yliopistona on erittäin tärkeää vahvistaa alueemme kilpailukykyä sekä tutkimuksessa että uusien, myös pankkialan asiantuntijoiden, koulutuksessa. Pitkäjänteinen ja samalla ajassa elävä yhteistyö alueellisesti merkittävissä teemoissa sekä kumppaniemme tuki kertovat tiiviistä ja tu-loksellisesta yhteistyöstä. Otamme lahjoitukset erittäin kiitollisina vastaan, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petteri Rinne, OP Turun Seutu, p. 050 384 6975
Muutos- ja kehitysjohtaja Irma Hyvärinen, OP Turun Seutu, p. 050 303 8160
Asiamies Heidi Vanne, TOP-Säätiö sr, p. 040 173 0770