Suomalaisten sijoitusvarallisuus keskittyy iäkkäille, joista valtaosa ei ole tehnyt perintösuunnittelua

Suomalaisten sijoitusvarallisuus keskittyy iäkkäille, joista valtaosa ei ole tehnyt perintösuunnittelua – OP Turun Seudun asiakkaiden osakesijoituksista 55 prosenttia yli 65-vuotiailla

Suomalaisten sijoitusvarallisuus keskittyy vahvasti vanhemmille ikäryhmille. Alle 35-vuotiaat OP Turun Seudun asiakkaat omistavat vain 5 prosenttia henkilöasiakkaiden osakkeisiin sijoitetusta varallisuudesta. Lisäksi valtaosa osakesijoituksista on miesten tekemiä. Vain harva on tehnyt pe-rintösuunnittelua tai edunvalvontavaltuutusta, jonka avulla mm. talousasioiden hoidosta voi sopia etukäteen ennen oman toimintakyvyn laskemista.

Erityisesti tällaisena korkean inflaation aikana ylimääräisiä varoja olisi hyvä olla muuallakin kuin tilillä, jossa rahoille ei tule saamaan inflaation ylittävää tuottoa, sanoo OP Turun Seudun varallisuudenhoidosta vastaava liiketoimintajohtaja Petri Leino.

Suomalaisten sijoitusvarallisuuden keskittymisestä kertoo, että OP Turun Seudun henkilöasiakkaiden osakevarallisuudesta 55 prosenttia on yli 65-vuotiailla asiakkailla. Lisäksi osakesijoittajan keski-ikä pankissa on 57 vuotta.

OP Turun Seudun sijoittajat ovatkin keskimäärin samanikäisiä kuin muualla maassa, sillä kaikkien OP:n henkilöasiakkaiden osakesijoittajien keski-ikä on 56 vuotta.

– Sijoitusvarallisuutta kertyy iän myötä sijoitusten arvonnousun, säästöjen ja esimerkiksi perintöjen seurauksena, joten tilastot eivät yllätä. Moni aloittaa sijoittamisen vasta hyvin myöhäisessä iässä, vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista aikaisemmin. Ilahduttavaa on kuitenkin ollut viime vuosien muutos, jossa nuoret ovat avanneet arvo-osuustilejä tai osakesäästötilejä selvästi aiempaa enemmän. Erityisesti tällaisena korkean inflaation aikana ylimääräisiä varoja olisi hyvä olla muuallakin kuin tilillä, jossa rahoille ei tule saamaan inflaation ylittävää tuottoa, sanoo OP Turun Seudun varallisuudenhoidosta vastaava liiketoimintajohtaja Petri Leino.

Lisäksi valtaosa OP Turun Seudun osakesijoituksista on miesten tekemiä. 70 prosenttia OP Turun Seudun henkilöasiakkaiden osakevarallisuudesta on miehillä ja 30 prosenttia naisilla. Rahastovarallisuus jakautuu huomattavasti tasaisemmin. Kaikkien osuuspankkien rahastosijoittajien rahastovarallisuudesta 55 prosenttia on miehillä ja 45 prosenttia naisilla.

Vain harva tehnyt perintösuunnittelua

Sijoitusvarallisuuden kohdentuminen vanhemmille ikäryhmille tarkoittaa, että sijoitusvaroja siirtyy paljon perintönä jälkipolville. Tilastokeskuksen väestöennuste kertoo, että perinnönjakojen lukumäärän huippu olisi vuonna 2043.

– Tästä huolimatta hyvin harva on tehnyt perintösuunnittelua, eikä moni ole esimerkiksi tehnyt edunvalvontavaltuutusta, jonka avulla voi päättää, miten ja kuka hoitaa omia juoksevia raha-asioita, jos oma toimintakyky yhtäkkiä laskee. Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä lakipalveluidemme kanssa olemalla yhteydessä op.fi-verkkoviestillä tai sähköpostitse (turun.seudun.lakipalvelut(at)op.fi), kertoo OP Turun Seudun lakiasiainjohtaja Heidi Vanne.

Edunvalvontavaltakirjassa määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa. Edunvalvontavaltuutus ei suoraan poista henkilön omaa oikeustoimikelpoisuutta.

 

Lisätiedot medialle:

OP Turun Seutu, liiketoimintajohtaja Petri Leino, puh. 050 414 8396
OP Turun Seutu, lakiasiainjohtaja Heidi Vanne, puh. 040 173 0770