Jussi Korpela ja Gitta Lang OP Turun Seudun Yrityspankki

Nimityksiä OP Turun Seudun Yrityspankissa

OP Turun Seudun hallitus on nimittänyt 1.9.2023 alkaen KTM Jussi Korpelan pankin yritys-asiakasliiketoiminnasta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja pankin johtoryhmän jäseneksi sekä KTM Gitta Langin asiakkuus- ja myyntijohtajaksi OP Turun Seudun Yrityspankkiin.

OP Turun Seutu

Liiketoimintajohtaja Jussi Korpelalla on yli 20 vuoden kokemus yritysasiakasliiketoiminnasta OP Ryhmässä. Hän on toiminut vuodesta 2000 lähtien eri tehtävissä OP Ryhmän vähittäispankkiliiketoiminnassa sekä OP Yrityspankkia edeltäneissä OKO Pankissa ja Pohjola Pankissa. Ennen nimitystään liiketoimintajohtajaksi Korpela työskenteli OP Turun Seudun Yrityspankissa asiakkuus- ja myyntijohtajana, vastuualueenaan pankin suurasiakkaat. Korpela jatkaa liiketoimintajohtajana myös Suurasiakkaat-yksikön esihenkilönä. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle.

Asiakkuus- ja myyntijohtaja Gitta Lang on työskennellyt OP Ryhmässä yritysasiakasliiketoiminnan eri tehtävissä vuodesta 2005 lähtien, joista viisi ensimmäistä vuotta OKO Pankissa Helsingissä ja vuodesta 2010 lähtien OP Turun Seudussa yritysasiakasrahoituksen ja asiakasvastaavan tehtävissä. Uudessa tehtävässään Lang toimii OP Turun Seudun Yrityspankin PK-yritysasiakastiimin esihenkilönä ja muutamien yritysasiakaskokonaisuuksien asiakasvastaavana. Hän raportoi tehtävässään liiketoimintajohtaja Korpelalle.