OP Ylä-Uusimaan avustukset

OP Ylä-Uusimaan yhteisöllisen roolin mukaiset avustukset

OP Ylä-Uusimaan avustushaku kevät 2024

Ylä-Uudenmaan Osuuspankin edustajisto päätti jakaa vuoden 2024 aikana yhteisöllisen roolin mukaisia lahjoituksia yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin pankin toimialueen elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Lahjoitusta voi hakea pankin toimialueella (Askola, Kärkölä, Myrskylä, Mäntsälä, Orimattila ja Pukkila) toimiva poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu vastaava yleishyödyllinen toimija suunnittelemaansa investointiin.

Nyt jaettavat avustukset pyritään kohdentamaan konkreettista hanketta tai investointia varten. Tuki voi kohdistua mm. liikuntaan, kulttuuriin, lapsiin, ikäihmisiin, tai oikeastaan mihin tahansa.

Tuki jaetaan yhdelle tai useammalle toimijalle. Pankilla on oikeus julkaista myönnettyjen avustusten saajat, avustusmäärät ja käyttötarkoitukset. Lopullisen päätöksen lahjoituksen saajista ja kohteista tekee pankin hallitus.

Hakeminen tapahtuu sähköisen lomakkeen kautta. Hakuaika päättyy 26.5.2024.

Vuonna 2024 jaetut avustukset

27.3.2024 Lahjoitimme 30.000 euroa OP Ylä-Uusimaan toimialueen vähävaraisille lapsiperheille ja ikäihmisille. Lahjoitus pohjautuu pankissa järjestettyyn avustuskyselyyn, jossa omistaja-asiakkailta pyydettiin ehdotuksia lahjoituskohteiksi.

Vuoden 2023 avustukset