Extra amortering på husbolagslån

Det är möjligt att göra extra amorteringar på husbolagslån utan extra avgift endast i tjänsten op.fi. Om husbolaget inte ännu har ett avtal om digital kommunikation för företag, kontakta er egen andelsbank för att ingå avtalet om digital kommunikation. För extra amorteringar på husbolagslån som gjorts av tjänstemän debiteras en kostnad i enlighet med prisförteckningen (min. 500 €).

Att göra en extra amortering i tjänsten op.fi

Välj funktionen ny avgift och ange lånets nummer som mottagare (exempelbild nedan). Beakta vänligen att fakturan på husbolagslån bildas cirka 25 dagar före förfallodagen. Efter att fakturan har bildats antecknas extra amorteringar på den öppna fakturan. En eventuell andel som överskrider beloppet på fakturan antecknas som extra amortering. Därför lönar det sig att göra extra amorteringar innan fakturan bildas eller schemalägga dem genast på de dagar som följer förfallodagen enligt betalningsplanen.