Mestarit -arvonnan säännöt ja ehdot

Mestarit-kiertueen lippujen arvonnan säännöt ja ehdot

Luotu 12.9.2022

Osallistumalla Mestarit-kiertueen lippujen arvontaan (”Arvonta”) osallistuja hyväksyy nämä Arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Arvonnan Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

 

Järjestäjä

Kampanja järjestää OP Vähittäisasiakkaat Oyj (”Järjestäjä”), y-tunnus 0751699-0, osoite: PL 1020, 00013 OP / Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki. 
Asiakaspalvelu

 

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän markkinointiarpajaisiin (Jäljempänä ”Arvonta”) osoitteessa op.fi/arvonta.

 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Osallistumisaika Arvontaan alkaa 19.9.2022 ja päättyy 9.10.2022.

 

Kuka voi osallistua?

Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat, 18 vuotta täyttäneet osuuspankin omistaja-asiakkaat. Osallistumalla arvontaan ja jättämällä yhteystiedot osallistuja antaa suostumuksen, että Järjestäjä voi tarkastaa osuuspankin omistaja-asiakkuuden voimassaolon ja liittymisajankohdan.

Osallistumisoikeutta ei ole kuitenkaan Järjestäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään eikä muilla tämän Arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvilla yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään. Jokainen omistaja-asiakas voi osallistua Arvontaan vain yhden kerran.

 

Osallistumisohjeet

Arvontaan osallistutaan Kaikkien aikojen tekoja -kampanjan kiitos-sivun kautta. Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontalomake osallistumisaikana. Linkki Arvonta-lomakkeelle löytyy Kaikkien aikojen tekoja -kiitos-sivulta, jonne ohjautuu, kun lähettää vastauksensa Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn, joka sijaitsee osoitteessa op-media.fi/kaikkien-aikojen-tekoja. Osallistujan tulee ilmoittaa arvontaan osallistuessaan omat yhteystietonsa (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite) arvonnan järjestäjälle. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä Järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Osallistumisajan ulkopuolella vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä. Arvonnan Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Epäselvästi tai puutteellisesti täytettyjä osallistumisia ei huomioida Arvonnassa.

 

Palkinnot

Arvonnan palkintoina arvotaan kymmenen (10) kappaletta kahden (2) hengen lippupakettia kullekin alla olevalle keikkapäivälle ja -paikalle. Yksi henkilö voi voittaa yhden lippupaketin. Yhden palkinnon arvo on 119,80-199,80 €. Arvo vaihtelee tapahtumapaikan lippuhinnoittelun mukaisesti.   

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan, palveluun tai tapahtumaan.

Palkinnon voi lunastaa vain tapahtumapäivänä henkilökohtaisesti paikasta, jossa keikka järjestetään. Tarkemmat lunastusohjeet lähetetään sähköpostitse voittajille. Järjestäjä vastaa palkinnon mahdollisista toimituskustannuksista.

Voittajan on palkintoa lunastaessaan erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Järjestäjä ei vastaa kustannuksista, joita voi liittyä palkinnon hyödyntämiseen, kuten matka- tai majoituskuluista. Järjestäjä vastaa kuitenkin palkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Keikkapäivät ja -paikat, jotka ovat mukana Arvonnassa:

  • perjantai 21.10.2022 Espoo, Metro Areena
  • perjantai 28.10.2022 Vaasa, Vaasan Sähkö Areena 
  • lauantai 29.10.2022 Turku, Gatorade Center 
  • perjantai 4.11.2022 Kuopio, Kuopio-halli 
  • lauantai 5.11.2022 Oulu, Ouluhalli
  • lauantai 12.11.2022 Tampere, Nokia Arena
  • sunnuntai 13.11.2022 Helsinki, Helsingin jäähalli

 

Voittajan valitseminen

Voittajien arvonta suoritetaan osallistumisajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 14.10.2022 Helsingissä.

Arvonnan järjestäjä ottaa voittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti osallistujien antamien yhteystietojen kautta sähköpostitse tai puhelimitse. Mikäli voittaja ei vahvista vastaanottaneensa sähköpostia, jossa on ilmoitettu voittamisesta tai jos voittajaa ei tavoiteta puhelimitse 17.10.2022 klo 16.00 mennessä tai, jos palkintoa ei haluta ottaa vastaan, oikeus palkintoon mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus suorittaa arvonta tältä osin uudelleen.

 

Järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä Arvonnan mahdolliset yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Arvontaan. Järjestäjä ei vastaa Arvonnan palkintojen tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu rajoittuu Arvonnan säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoon.

Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan palkintoa tai myöntämään korvaavaa palkintoa tai antamaan hyvitystä, jos voittaja ei pysty hyödyntämään palkintoa esimerkiksi osallistumaan konserttiin mistä tahansa syystä, mukaan lukien tapahtuman peruuntuminen, ylivoimainen este tai terveydelliset rajoitukset.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä Arvontaan osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa tai todetuista väärinkäytöksistä.

Muutokset

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Arvontaan, sen sääntöihin, toteutukseen ja palkintoihin kaikkina ajankohtina. Järjestäjä pidättää siten myös oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaavan arvoisiin tai vähempiarvoisiin palkintoihin ja oikeuden keskeyttää tai päättää Arvonta milloin tahansa.

Kaikista muutoksista ilmoitetaan näissä säännöissä tai erillisellä Arvontasivustolla, jos sellainen on käytössä.

Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Järjestäjä voi lähettää osallistujille sähköpostitse tietoja liittyen Arvontaan. Voittajan nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja ei julkaista ilman voittajan antamaa suostumusta.

Henkilötietojen käsittelystä tietoa löytyy rekisteriselosteesta Osuuspankin kampanjarekisteri. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä OP Ryhmässä löytyy osoitteesta op.fi/tietosuoja.

Facebook ja Instagram

Facebook ja Instagram eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookin tai Instagramiin. Osallistuja vapauttaa Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kampanjan osalta.