Pohjola Arvo-Osake III/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Pohjola Arvo-Osake -indeksilainan avulla sinulla on nyt mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Pankin osaketutkimuksen valitsemien arvo-osakkeiden kurssin kehityksestä. Pohjola Pankin osaketutkimus, joka on erittäin arvostettu ja laajalti tunnettu osaamisestaan, on valinnut osakekoriin 8 yhtiötä, joiden osakkeet ovat arvo-osakkeita. Valintakriteereinä on ollut muun muassa P/B- ja P/E-tunnusluvut, kassavirran ennustettavuus, liiketoimintojen jatkuvuus, pitkän aikavälin strategia, yrityksen toimiva johto ja yrityksen historia. Lainaan on valittu yhtiöitä, joiden nykyinen osakekurssi alihinnoittelee pidemmän aikavälin tulospotentiaalia tai yhtiön omaisuuserien todellista arvoa.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla: 
LM Ericsson AB, Fortum Oyj, Nokia Oyj, Rautaruukki Oyj,
Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, TeliaSonera AB ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (6.4.2011 - 22.4.2016)

Merkintäaika:

28.2. - 1.4.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Osakekori-indeksin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisen vuoden ajalta (13 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että jokaisella yksittäisellä osakkeella on tuottokatto laina-aikana. Tuottokatto on kaikkien korissa olevien osakkeiden lähtö- ja päättymisarvon välisten muutosten keskiarvo. Tuottokatto tiedetään siis vasta laina-ajan lopussa. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,15 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,40 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on -25,16 % (ks Seurantaraportti). Näin ollen indeksihyvitys sekä vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 22.4.2016 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.