Pohjola Espanja XVI/2013

Maailmanlaajuinen finanssikriisi sekä varsinkin eurokriisi ovat iskeneet Espanjan talouteen erittäin voimakkaasti viime vuosina.

Maa joutui kovalle säästökuurille, mutta nyt taantuma näyttää vihdoinkin päättyneen. Espanja on yksi suurimmista Euroopan Unionin jäsenvaltioista ja sen osakemarkkinat tarjoavat näkemyksemme mukaan huomattavaa nousupotentiaalia maan taloustilanteen todennäköisesti parantuessa tulevina vuosina.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/4:

Banco Santander SA
Iberdrola SA
Repsol SA
Telefonica SA

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (18.12.2013 - 8.1.2020)

Merkintäaika:

4.11.- 13.12.2013

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 4 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/4.  Laina-ajan lopussa lasketaan osakkeiden lähtöarvon ja loppuarvon arvonmuutos. Kunkin osakkeen loppuarvo lasketaan vuosittaisten havaintojen keskiarvona. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo.  Hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

27.12.2019 sijoittajille maksetaan molemmissa sijoitusvaihtoehdoissa pelkästään lainan nimellispääoma. Indeksihyvitystä ei makseta, koska arvonmuutos on negatiivinen.
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.