Pohjola Kasvu-Osake VII/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Kasvu-Osake VII/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:
A.P. Moller-Maersk A/S, Telefon AB LM Ericsson, Fortum Oyj, Hennes & Mauritz AB, Nokia Oyj, Novo Nordisk A/S, Orkla ASA, StatoilHydro ASA, Svenska Handelsbanken AB ja Vestas Wind A/S.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (23.9.2009 - 9.10.2014)

Merkintäaika:

17.8. - 18.9.2009

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 100 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.35 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

9.10.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 34.3888081 % x tuottokerroin 0.75 = 25.7916 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 34.3888081 % x tuottokerroin 1.35 = 46.4248 %

Yhtiö Lähtöarvo
23.9.2009
Päättymisarvo
23.9.2014
Arvonmuutos
(max 100 %)
A.P. Moller-Maersk A/S(4) 6 960 DKK 14 980 DKK 100.00 % 
Telefon AB LM Ericsson 72.60 SEK 91.95 SEK 26.65 % 
Fortum Oyj 17.76 EUR 19.38 EUR 9.12 % 
Hennes & Mauritz AB(1) 204.25 SEK 307.90 SEK 50.75 % 
Nokia Oyj(5) 10.2091 EUR 6.65 EUR -34.86 % 
Novo-Nordisk A/S(2) 64.70 DKK 276.30 DKK 100.00 % 
Orkla ASA 54.10 NOK 58.00 NOK 7.21 % 
Statoil Hydro ASA 132.50 NOK 176.50 NOK 33.21 % 
Svenska Handelsbanken AB(3) 178.70490 SEK 336.50 SEK 88.30 % 
Vestas Wind Systems A/S 370.00 DKK 235.00 DKK -36.49 % 
Osakekori-indeksi     34.3888081 % 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).
(1)Yhtiön osake on splitattu 1.6.2010. Lähtöarvo on 408.50 SEK/2
(2)Yhtiön osake on splitattu 2.1.2014. Lähtöarvo 232.50 DKK/5
(3)Lähtöarvoa on muutettu (Special Cash 27.3.2014). Alkuperäinen lähtöarvo 181,50. Kerroin 0,9846
(4)Lähtöarvoa on muutettu (Bonus Issue 4.4.2014). Alkuperäinen lähtöarvo 34 800. Kerroin 0,20
(5)Lähtöarvoa on muutettu (Special Cash 18.6.2014). Alkuperäinen lähtöarvo 10,69. Kerroin 0,9550173