Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 12 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/12 painolla:
Banco Bradesco SA, Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp, China Life Insurance Co Ltd, China Mobile Ltd, Infosys Technologies Ltd, Industrial and Commercial Bank of China, Itau Unibanco Holding SA, Lukoil OAO, Petroleo Brasileiro SA, Lukoil OAO, Petroleo Brasileiro SA, Reliance Industries Ltd ja Vale SA.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (27.1.2010 - 12.2.2015)

Merkintäaika:

7.12.2009 - 22.1.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 12 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/12. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että  kuuden parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.45 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

12.2.2014 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 0,2503 % x tuottokerroin 0,75 = 0,1877 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 0,2503 % x tuottokerroin 1,45 = 0,3630 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).