Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2011 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä.  Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 12 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/12 painolla: 
China Mobile Ltd, China Communications Construction Company, Hyundai Motor Co, Samsung Electronics Co Ltd, LG Electronics Co Ltd, America Movil SAB de CV, Baidu Inc, Cemex SAB de CV, Itau Unibanco Holding SA, Petroleo Brasileiro SA, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ja Vale SA .

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (19.1.2011 - 12.2.2016)

Merkintäaika:

7.12.2010 - 14.1.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 12 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/12. Osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kuuden parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on -14,22 % (ks Seurantaraportti). Näin ollen indeksihyvitys sekä vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 12.2.2016 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.