Pohjola Maailma XIII/2012

Pohjola Maailma XIII/2012 -indeksilainaan on valittu 8 suurta, globaalisti toimivaa suuryhtiötä eri toimialoilta.

Lainaan valituilla yhtiöillä on pitkä toiminnallinen historia perinteisillä päämarkkinoillaan ja voimakas pyrkimys laajentua lähivuosina kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla. Näkemyksemme mukaan lainayhtiöillä on vahvojen liiketoimintastrategioidensa, taloudellisen asemansa ja lupaavien kasvunäkymien ansioista hyvä tuottopotentiaali markkinatunnelman mitä todennäköisemmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla: 
Bayerische Motoren Werke AG
Hennes & Mauritz AB
Siemens AG
Koninklijke Philips Electronic
Kellogg Co
Royal Dutch Shell PLC
Samsung Electronics Co Ltd
Nestle SA

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (6.11.2012 - 26.11.2018)

Merkintäaika:

24.9. - 2.11.2012

Merkintähinta:

Neutraali 100 %
Plus 107 %

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa).  Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,85 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

26.11.2018 maksetaan sijoittajille nimellispääoman lisäksi lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 15,83  x tuottokerroin 0,85 = 13,45 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 15,83  x tuottokerroin 1,65 = 26,12 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.