Pohjola Maailman Menestyjät I/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille! Sijoittamalla Pohjola Maailman Menestyjät I/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla.

Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin kuusi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:Royal Dutch Shell Plc, Google Inc, Canon Inc, McDonald's Corp, Coca-Cola Co, International Business Machines Corp, Visa Inc, NIKE Inc, Microsoft Corp ja Sony Corp.

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (28.1.2009 - 13.2.2015)

Merkintäaika:

15.12.2008 - 23.1.2009

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 80 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1.00 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

13.2.2015 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 66,66458 % x tuottokerroin 1,00 = 66,6646 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 66,66458 % x tuottokerroin 1,75 = 116,6630 %