Pohjola Maailman Menestyjät VI/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Maailman Menestyjät VI/2011 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä.  Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
Google Inc, Microsoft Corp, Vodafone Group PLC, General Electric Co, Apple Inc, HSBC Holdings PLC, Toyota Motor Corp, Tesco PLC, China Mobile Ltd ja The Coca-Cola Company

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (17.8.2011 - 6.9.2016)

Merkintäaika:

27.6. - 12.8.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,90 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,90 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

6.9.2016 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 28,90 % x 0,90 = 26,01 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 28,90 % x 1,90 = 54,91 %
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.