Pohjola Maailman Tähdet II/2013

Pohjola Maailman Tähdet II/2013 -indeksilainaan on valittu 10 maailman tunnetuimpiin lukeutuvaa yhtiötä mielenkiintoisilta toimialoilta.

Lainaan valitut yhtiöt ovat suuria ja vakaita, ne toimivat maailmanlaajuisesti ja uskomme niiden selviävän vallitsevasta markkinamyllerryksestä pienempiä ja tuntemattomampia kilpailijoitaan paremmin ja pystyvän jopa vahvistamaan asemiaan. Näkemyksemme mukaan lainayhtiöillä on hyvä tuottopotentiaali markkinatunnelman mitä todennäköisimmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
AT&T Inc
E.ON SE
Johnson & Johnson
The Procter & Gamble Company
Royal Dutch Shell PLC
The Coca-Cola Company
Nestle SA
Roche Holding AG
Vodafone Group PLC
Total SA

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (6.2.2013 - 25.2.2019)

Merkintäaika:

17.12.2012 - 1.2.2013

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisen vuoden ajalta (13 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,00 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,30 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

25.2.2019 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali

13,14 % * 1 = 13,14 %

Vaihtoehto Plus

13,14 % * 2,3 = 30,23 %
 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.