Retkeilevät nuoret miehet iloisina, high five. Upea maisema.

OP Sijoitusobligaatio Megatrendit IV/2016

Megatrendit ovat perustavanlaatuisia teknologisia tai rakenteellisia muutoksia, joiden voidaan odottavan muuttavan maailmaan tulevina vuosikymmeninä. Näiden globaalien trendien tunnistaminen on tärkeää pitkän tähtäimen sijoittajalle.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:      

Osakeindeksi
Solactive Global Megatrends indeksi

Laina-aika:          

noin 5 vuotta (15.6.2016 -2.7.2021)

Merkintäaika:     

25.4.2016 - 10.6.2016

Vakuus:               

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:                   

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakeindeksiin. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakeindeksin lähtöarvon (15.6.2016 175,18) ja päättymisarvon (15.6.2021) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 111 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 85 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä

2.7.2021 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakeindeksin arvonmuutos 32,407 % x Tuottokerroin 1,1 = 35,97 %