Pohjola Menestyjän valinnat X/2013

Warren Buffet on maailman todennäköisesti tunnetuin ja menestynein sijoittaja. Hän on luonut itselleen tyhjästä 53,5 miljardin dollarinomaisuuden, jolla hänet arvioidaan vuonna 2013 maailman neljänneksi rikkaimmaksi ihmiseksi.

Pohjola Menestyjän valinnat X/2013 -indeksilainan avulla sijoittaja pääsee tavoittelemaan tuottoja 10 yhtiön osakekurssien nousun myötä. Osakkeet ovat samoja, joihin Warren Buffet on sijoittanut sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn kautta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
American Express Co
The Coca Cola Company
ConocoPhillips
International Business Machines Corp
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG
The Procter & Gamble Co
Sanofi
US Bancorp
Wal-Mart Stores Inc
Wells Fargo & Co

Laina-aika:

noin 6 vuotta (7.8.2013 - 23.8.2019)

Merkintäaika:

24.6. - 2.8.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Yhtiö Lähtöarvo 7.8.2013 Loppuarvo 7.8.2019 Modifioitu tuotto
American Express Co 75.140 123.54 25,00 %
The Coca Cola Company 40.150 53.18 32,45 %
ConocoPhillips 66.520 53.32 -19,84 %
International Business Machines Corp 188.560 139.11 -26,23 %
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG 144.300 211.40 25,00 %
The Procter & Gamble Co 81.960 115.52 25,00 %
Sanofi 78.320 72.69 -7,19 %
US Bancorp 37.210 108.20 25,00 %
Wal-Mart Stores Inc 77.370 108.20 39,85 %
Wells Fargo & Co 43.270 45.81 5,87 %

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakekorin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän (4) parhaan osakkeen tuotto on 25 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivien arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,85 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

23.8.2019 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti: 

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekorin arvonmuutos (12,49 %) * Tuottokerroin (0,85) = 10,62 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekorin arvonmuutos (12,49 %) * Tuottokerroin (1,75) = 21,86 %

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.