Pohjola Menestyjät IV/2010

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Menestyjät IV/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla:
Danske Bank A/S, Fortum Oyj, Hennes & Mauritz, Novo Nordisk A/S, Sampo Oyj, Statoil ASA, Telenor ASA ja TeliaSonera AB.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (19.5.2010 - 5.6.2015)

Merkintäaika:

6.4. - 14.5.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että  neljän parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita.  Sekä lähtö- että päättymisarvo lasketaan viiden päivähavainnon keskiarvona. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

5.6.2015 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 31,28 % x tuottokerroin 0,80 = 25,02 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 31,28 % x tuottokerroin 1,80 = 56,30 %

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).