Pohjola Menestyjät IV/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Menestyjät IV/2011 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä.  Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla: 
Atlas Copco AB, Carlsberg A/S, Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Fortum Oyj, Hennes & Mauritz AB, Statoil ASA, Stora Enso Oyj ja
Telenor ASA.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (18.5.2011 - 7.6.2016)

Merkintäaika:

4.4. - 13.5.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Osakekori-indeksin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,95 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,85 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

7.6.2016 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 5,8371 % x tuottokerroin 0,95 = 5,54523 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 5,8371 % x tuottokerroin 1,85 = 10,7986 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.