Pohjola Nokia A/2011

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Nokia A/2011 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Nokia Oyj osakekurssin kehityksestä. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta peritään merkintäpalkkio 1,5 %.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Nokia Oyj:n osake.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (25.5.2011 - 18.4.2016)

Merkintäaika:

2.5. - 20.5.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu Nokia Oyj:n osakkeen kehitykseen (Indeksi). Sekä indeksin lähtö- että päättymisarvo lasketaan päivittäisten havaintojen keskiarvona kymmeneltä päivältä. Laina-ajan päättyessä lasketaan indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos. Indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,45 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

18.4.2016 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 10,804 % x 0,45 = 4,8615767 %

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 10,804 % x 0,75 = 8,1026279 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.