OP Sijoitusobligaatio Autot II/2017

OP Sijoitusobligaatio Autot II/2017 on noin kolmevuotinen sijoitus kolmeen maailman laajuisesti toimivaan autoyhtiöön. Lainan kohde-etuutena on maailmanlaajuisesti toimivien autojättien osakkeet: Daimler (Daimler AG), Ford (Ford Motor Company) ja Nissan (Nissan Motor Company). Yhtiöiden arvostuskertoimet ovat autosektorin tapaan maltillisia ja suuren kokonsa ansiosta lainan yhtiöillä on hyvät edellytykset panostaa tuotekehitykseen ja tavoitella kannattavaa kasvua

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:

3 autojättiä:
Daimler AG
Ford Motor Company
Nissan Motor Company
 

Laina-aika:

noin 3 vuotta (17.5.2017-4.6.2020)

Merkintäaika:

3.4.-12.5.2017

Enimmäistuotto:

6,26 % p.a. (tuotto on välillä -3,94 % p.a. ja 6,26 % p.a.)

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Hyvitys riippuu kolmen osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan keskiarvona osakkeiden tuotoista kertomalla kunkin osakkeen arvonmuutos painoarvolla (1/3) osakekorissa ja laskemalla näin saadut luvut yhteen. Kunkin osakkeen arvonmuutos lasketaan osakkeen alkuarvon ( 17.5.2017) ja loppuarvon (17.5.2020) prosentuaalisena muutoksena. Suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on 138 %. Jos osakekorin suhteellinen kehitys on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Koska osakekorin arvonmuutos on 18.5.2020 päätösarvolla negatiivinen, hyvitystä ei muodostu ja sijoittajalle maksetaan eräpäivänä 4.6.2020 nimellispääoma takaisin.