OP Sijoitusobligaatio Metsä III/2017

OP Sijoitusobligaatio Metsä III/2017 on noin kolmevuotinen sijoitus neljään metsäteollisuuden yritykseen. Lainan kohde-etuutena ovat pohjoismaalaisten metsäyhtiöiden osakkeet: UPM Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj, SCA AB ja Holmen AB.

Liikkeeseenlaskija

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus

4 metsäyhtiötä:
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Svenska Cellulosa AB
Holmen AB

Laina-aika

noin 3 vuotta (5.7.2017-22.7.2020)

Merkintäaika

15.5.-30.6.2017

Enimmäistuotto

8,53 % p.a. (tuotto on välillä -3,93 % p.a. ja 8,53 % p.a.)

Vakuus

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen

Hyvitys riippuu neljän osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan keskiarvona osakkeiden tuotoista kertomalla kunkin osakkeen arvonmuutos painoarvolla (1/4) osakekorissa ja laskemalla näin saadut luvut yhteen. Kunkin osakkeen arvonmuutos lasketaan osakkeen alkuarvon (5.7.2017) ja loppuarvon (5.7.2020) prosentuaalisena muutoksena. Suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on 150 % . Jos osakekorin suhteellinen kehitys on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

22.7.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakekorin arvonmuutos 33,4 %, mistä huomioidaan 30 % x Tuottokerroin 150 % = 45 %

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.