Rokotepurkki miehen sormien välissä

OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX/2021

OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX/2021 on noin kaksivuotinen sijoitus neljän rokoteyhtiön osakekurssien kehitykseen. Lainan kohde-etuutena olevat osakkeet ovat GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer & Sanofi.

Miksi sijoittaa OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX/2021–lainaan?

Lääke- ja terveysmarkkinoilla taistellaan edelleen maailmaa runtelevaa Covid 19 -virusta vastaan. OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX-lainan kohde-etuutena olevan osakekorin yhtiöt ovat olleet mukana koronapandemian taltuttamisessa rokotteen kehittämisen muodossa. Osakekorin yhtiöt ovat isoja toimijoita, joten niillä on mittavat taloudelliset resurssit sekä monien vuosien kokemus apunaan koronan vastaisessa taistelussa. Kohde-etuusyhtiöistä Johnson & Johnson sekä Pfizer ovat kehittäneet omat koronarokotteensa, ja GSK ja Sanofi ke-hittävät rokotteita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Tällä hetkellä vasta noin 3,05 miljardia koronarokoteannosta on annettu, mikä kattaa noin 20 % maailman väestöstä. Rokotteille riittää siis vielä pitkään kysyntää, jotta suurempi osa maailmasta saadaan rokotettua koronaa vastaan. Vaikka rokotetuotanto muodostaa vain osan kohde-etuusyhtiöiden liikevaihdosta, rokotteille arvioidaan olevan kova kysyntä tulevaisuudessakin. Osakekorin yhtiöiden rokotekehitysteknologiat ovatkin ottaneet isoja harppauksia eteenpäin viime aikoina. Esimerkiksi Pfizerin käyttämä RNA-rokoteteknologia edustaa uutta, alan tieteellisissä katsauksissa mullistavaksi kutsuttua teknologiaa, joka tarjoaa etuja perinteisiin rokoteteknologioihin verrattuna, kuten kehitystyön merkittävän nopeutumisen sekä mahdollisuuden tuotannon nopeaan skaalautumiseen. Edistyneitä teknologioita voidaan hyödyntää siten tulevien uusienkin rokotteiden kehittämisessä. 

Vaikka osa maista on saanut ison osan väestöstään jo rokotettua ja ne pystyvät hiljalleen avaamaan yhteiskuntiaan, on suurin osa maailmasta vielä rokottamatta. Etenkin kehittyvissä maissa rokotteista on huutava pula, ja maailmalla pelätään erilaisten varianttien leviämistä. Osakekorin yhtiöt tekevät vastuullista liiketoimintaa, eivätkä rahasta rokotteillaan mielivaltaisesti. Yhtiöt ovat toimineet vastuullisesti myös esimerkiksi lahjoittamalla rokotteita köyhemmille maille. 

Johnson & Johnson, Pfizer, GSK ja Sanofi edustavat merkittäviä toimijoita omilla markkina-alueillaan ja ovat jo ennen koronapandemiaa tehneet vakuuttavaa tulosta. Yhtiöt hyötyvät laaja-alaisesti lääketeollisuuden ja terveydenhuoltopalveluiden yleisistä kasvutrendeistä. Lääke- ja terveysteollisuus nähdään usein myös defensiivisenä toimialana, sillä esimerkiksi lääkkeiden kysyntään taloussyklin muutokset eivät merkittävästi vaikuta. Myös väestön ikääntymisen ja keskiluokkaistumisen arvioidaan lisäävän terveyspalveluiden kysyntää tulevaisuudessa luoden erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrityksille. 

Lainan rakenne tarjoaa sijoittajalle tuottopotentiaalia myös markkinan pysyessä paikallaan tai kehittyessä vain hieman positiivisesti. Samalla lainan kohde-etuutena olevan osakekorin kehitystä ei ole rajattu, jolloin sijoittajalla on rajoittamaton tuottopotentiaali kohde-etuuden kehittyessä voimakkaasti positiivisesti. Nimellispääomaturva tarjoaa myös turvaa osakekorin mahdollista voimakasta negatiivista kehitystä vastaan, joten lainan ominaisuudet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden osallistua kohde-etuuskorin arvonnousuun ilman täyttä pääomariskiä ja ilman rajauksia. Sijoittajan on kuitenkin huomioitava, että maksettua ylikurssia ei palauteta.

 

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu kohde-etuutena olevan osakekorin arvonmuutoksesta. Osakekorin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon (määräytymispäivä 15.9.2021) ja loppuarvon (määräytymispäivä 15.9.2023) prosentuaalisena muutoksena. Jos Arvonmuutos on 0 - 22 %*:n välillä, hyvitys on 22 %*. Arvonmuutoksen ylittäessä kupongin (22 %*), hyvitys on kohde-etuuden arvonmuutos. Osakekorin positiivista arvonmuutosta ei ole rajattu. Ylikurssia ei palauteta.

Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin arvonmuutos tarkasteltuna 15.9.2023 on negatiivinen, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-6,59 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.

*Kuponki 22 % (alustava, vähintään 18 %).

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Osakekori (GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Pfizer & Sanofi osakkeet) 
Laina-aika noin 2 vuotta (15.9.2021 – 3.10.2023)
Merkintäaika 12.7.2021 – 10.9.2021
Merkintähinta 115 % nimellisarvosta
Enimmäistuotto Enimmäistuottoa ei ole rajattu, (maksimitappio -6,59 % p.a.)
 


Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.