OP Sijoitusobligaatio Terveys I/2017

OP Sijoitusobligaatio Terveys I/2017 on noin kolmevuotinen joukkovelkakirjasijoitus kymmeneen globaaliin lääketeollisuuden ja terveydenhoitoalan yhtiöön. Maailman väestö keskiluokkaistuu ja ihmisten keski-ikä nousee. Länsimaissa käytettävissä olevien varojen kasvu mahdollistaa ihmisille aiempaa suuremman kulutuksen oman terveyden hoitoon ja ylläpitämiseen. Tämä luo edellytyksiä terveydenhoitoalan kasvun jatkumiselle.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:

10 terveydenhuoltoalan yhtiötä:
Abbot Laboratories
AstraZeneca Plc
GlaxoSmithKline Plc
Johnson & Johnson
Eli Lilly & Co
Merck & Co Inc
Novartis AG
Pfizer Inc
Roche Holding AG
Sanofi

Laina-aika:

noin 3 vuotta (5.4.2017-24.4.2020)

Merkintäaika:

13.2.-31.3.2017

Enimmäistuotto:

6,57 % p.a. (tuotto on välillä -3,64 % p.a. ja 6,57 % p.a.)

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Hyvitys riippuu kymmenen osakkeen tasapainoin muodostaman osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan keskiarvona osakkeiden tuotoista kertomalla kunkin osakkeen arvonmuutos painoarvolla (1/10) osakekorissa ja laskemalla näin saadut luvut yhteen. Kunkin osakkeen arvonmuutos lasketaan osakkeen alkuarvon ( 5.4.2017) ja loppuarvon (5.4.2020) prosentuaalisena muutoksena. Suhteellisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on 135 % . Jos osakekorin suhteellinen kehitys on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Markkinointimateriaalin sivun 4 kuvatekstejä on korjattu 15.2.2017

24.4.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakeindeksin arvonmuutos 28,51 % x Tuottokerroin 1,35 = 38,49%