Linnunrata

OP Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet II/2021 -laina

Noin kolmevuotisen lainan kohde-etuutena on osakekori, jossa on viiden yhtiön osakkeet: Huhtamäki, Telia, UPM-Kymmene, Valmet ja Wärtsilä tasapainoin.

Miksi valita OP Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet II/2021 –laina sijoituskohteeksi?

Lainan kohde-etuutena olevat yhtiöt edustavat kattavaa otosta laadukkaista pohjoismaisista arvoyhtiöistä. Osakkeet ovat kaikki OP Analyysin tammikuussa 2021 julkaiseman sijoitusstrategian, OP Pörssitutkan, suosikkiosakkeita suurista suomalaisista pörssiyhtiöistä ja kaikilla osakekorin yhtiöillä onkin joko Osta- tai Lisää –suositus tällä hetkellä. Mukana on eri sektorien toimijoita, mikä luo lainalle toimialahajautusta. Yhtiöiden tämänhetkistä nousupotentiaalia tukee niiden vankka markkina-asema omilla markkina-alueillaan ja vakavarainen tuloskunto. Kohde-etuudeksi valituilla yhtiöillä on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti, joten ne pääsevät hyötymään ennustetusta globaalista talouskasvusta tulevina vuosina.

Kohde-etuutena olevan osakekorin osakkeista Huhtamäki hyötyy erityisesti kehittyvien markkinoiden elintarvikepakkausten kysynnän kasvusta, laatustandardien noususta ja vastuullisuusnäkökulmien korostumisesta ruoka- ja juomapakkaamisessa sekä muovin korvaantumisesta kuitupohjaisilla pakkauksilla. Odotamme Telian uuden johdon käynnistävän yhtiössä merkittävän muutosohjelman tänä vuonna. Lisäksi Telia hyötyy mainosmarkkinan piristymisestä (TV-liiketoiminnassa) edellisvuoden notkahduksen jälkeen. UPM-Kymmenen investoinnit Uruguayhin, Saksaan ja biopolttoaineisiin nostavat osakekohtaisen tuloksen potentiaalia. Valmet puolestaan selvisi edellisvuodesta hyvin, vaikka pandemia heijastui negatiivisesti yhtiön palvelutuotantoon. Yhtiön tase, työkuorma ja markkinatilanne näyttävät valoisilta kuluvalle vuodelle. Wärtsilä lukeutuu voimakkaasti koronapandemiasta kärsineisiin konepajoihin. OP Analyysi ennakoi kuitenkin yhtiölle tärkeiden risteilyalusten huoltotöiden lähtevän kasvuun, kun matkustusrajoituksia lähdetään purkamaan.

Lainan kautta sijoittamalla vakuutuksenottajan on mahdollista hyötyä osakekorin mahdollisesta kurssinoususta vivulla 30 %:iin asti korkean (alustavasti 140 %, vähintään 120 %) tuottokertoimen avulla. Nimellispääomaturva tarjoaa turvaa osakekorin mahdollista negatiivista kehitystä vastaan, joten lainan ominaisuudet tarjoavat vakuutuksenottajalle mahdollisuuden osallistua kohde-etuuskorin arvonnousuun ilman täyttä pääomariskiä. Vakuutuksenottajan on kuitenkin huomioitava, että tässä tuotteessa osingosta ei saada lisätuottoa ja maksettua ylikurssia ei palauteta.

Vakuutuksenottajalle maksettavan nimellispääoman ja mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Vakuutuksenottajalle maksettava hyvitys riippuu kohde-etuutena olevan osakekorin arvonmuutoksesta kerrottuna tuottokertoimella. Osakekorin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon ja loppuarvon prosentuaalisena muutoksena. Osakekorin alkuarvo lasketaan alkuarvon määräytymispäivän (31.3.2021) virallisten päätöskurssien mukaan. Osakekorin loppuarvo lasketaan loppuarvon määräytymispäivän (1.4.2024) virallisten päätöskurssien mukaan. Osakekorin suhteellisesta positiivisesta arvonmuutoksesta huomioidaan lainaehtojen mukaan enintään 30 %. Tuottokerroin on alustavasti 140 % (vähintään 120 %).

Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin alkuarvon ja loppuarvon välinen arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-4,48 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Osakekori (Huhtamäki, Telia, UPM-Kymmene, Valmet ja Wärtsilä)
Laina-aika noin 3 vuotta (31.3.2021 – 17.4.2024)
Myyntiaika 15.2.2021 – 26.3.2021
Merkintähinta 115 %
Enimmäistuotto 7,17 % p.a. oletuksella, että kohde-etuus kehittyy 30 % ja tuottokerroin on 140 %
(tuotto on välillä -4,48 % p.a. ja 7,17 % p.a.)