Kuva metsästä

OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020

OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 on noin nelivuotinen sijoitus kolmen energiayhtiön osakkeeseen, joilla uusiutuva energia on tärkeä osa strategiaa. Lainan kohde-etuutena olevan osakekorin osakkeet ovat: Iberdrola SA, SSE plc & Fortum Oyj.

Miksi sijoittaa OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 -lainaan?

Yhteiskunnan muutostrendit ja pyrkimys maapallon rajallisten resurssien tehokkaampaan ja ympäristövaikutukseltaan alhaisempaan hyödyntämiseen muokkaavat tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi energiayhtiöiden toimintaympäristöä. Yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvien tuotantomuotojen osuuden kasvu sähkön kokonaistuotannosta ja öljyn ja maakaasun maantieteellisen tuotantorakenteen muuttuminen nousivat sektorin hallitseviksi muutostrendeiksi kansainvälisen energiajärjestö IEA:n energia-alan näkymiä luotaavassa katsauksessa (The World Energy Outlook 2018). Teknologinen kehitys avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös energiayhtiöille ja asiakkaiden laatuvaatimusten kasvu ja käyttäytymismallien muuttuminen ylläpitävät painetta toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja uusien liiketoimintakonseptien tarjoamiselle. Vuonna 2015 solmittua globaalia ilmastosopimusta, Pariisin sopimusta, on sovellettu vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen pyrkimys on rajoittaa maapallon keskimääräistä lämpötilan nousua ja tämän pyrkimyksen toteutuminen vaatii merkittäviä investointeja päästöttömään ja joustavaan energiantuotantoon.

Liikkeeseenlaskija OP Yrityspankki Oyj
Kohde-etuus Osakekori, jossa kolme yhtiötä tasapainoin
Laina-aika 11.3.2020-27.3.2024
Merkintäaika 27.1.2020-6.3.2020
Emissiokurssi 114 %
Vakuus Ei vakuutta
Takaisinmaksumäärä Arvo-osuuksien omistajille maksetaan takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääoma sekä mahdollinen hyvitys.

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:

Sijoittajalle maksettava hyvitys riippuu kohde-etuutena olevan osakekorin arvonmuutoksesta. Osakekorin arvonmuutos lasketaan osakekorin alkuarvon (määräytymispäivä 11.3.2020) ja loppuarvon (määräytymispäivä 11.3.2024) prosentuaalisena muutoksena. Jos arvonmuutos on nolla tai suurempi, kuitenkin enintään yhtä suuri kuin kuponki 25 %*, hyvitys on 25 %*. Arvonmuutoksen ylittäessä kupongin, hyvitys on kohde-etuuden arvonmuutos. Osakekorin positiivista arvonmuutosta ei ole rajattu. Ylikurssia ei palauteta.

Mikäli lainaehtojen mukainen osakekorin arvonmuutos tarkasteltuna 11.3.2024 on negatiivinen, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-3,19 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.

*Kuponki 25 % (alustava, vähintään 20 %).

Merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Osuuspankit toimivat merkintäpaikkoina OP Yrityspankki Oyj:n lisäksi.