Pohjola Pohjoismaat XIV/2013

Pohjola Pohjoismaat XIV/2013 -lainaan on valittu 10 isoa ja vakaata pohjoismaista yhtiötä, jotka tarjoavat sijoittajalle mielestämme hyvän tuottomahdollisuuden globaali talouden osoittaessa elpymisen merkkejä ja yritysten toimintaympäristön normalisoituessa Euroopan velkakriisin ohittaessa pahimman vaiheensa.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/10:

AstraZeneca Plc
Fortum Oyj
Seadrill Ltd
Skanska AB
Statoil ASA
Swedbank AB
Telenor ASA
Tele2 AB
TeliaSonera AB
UPM-Kymmene Oyj

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (6.11.2013 - 22.11.2019)

Merkintäaika:

23.9. - 1.11.2013

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10. Laina-ajan lopussa lasketaan osakkeiden lähtöarvon ja loppuarvon arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 60 %.  Yksittäisen osakkeen loppuarvo lasketaan 10 viikkohavainnon päätöskurssien keskiarvona ja koko osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

22.11.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 17,19 % x 0,80 = 13,75 %

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 17,19 % x 1,80 = 30,95 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.