Pohjola Pohjoismaat II/2012

Pohjola Pohjoismaat II/2012 -lainaan on valittu 10 isoa ja vakaata pohjoismaista yhtiötä, jotka tarjoavat sijoittajalle mielestämme hyvän tuottomahdollisuuden vallitsevan markkinaepävarmuuden mitä todennäköisimmin normalisoituessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nordea Bank AB, Hennes & Mauritz AB, Telenor ASA, Statoil ASA, Novo Nordisk A/S, AP Moeller - Maersk A/S, Carlsberg A/S, Metso Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (15.2.2012 - 28.2.2017)

Merkintäaika:

2.1. - 10.2.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10.  Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta (7 havaintoa).Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,75 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

28.2.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 18,30 % x tuottokerroin 0,90 = 16,4657 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 18,30 % x tuottokerroin 2,00 = 26,5904 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.