Pohjola Menestyjät IX/2010

Indeksilainalla osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Menestyjät IX/2010 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 12 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/12 painolla: 
Hennes & Mauritz AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, TeliaSonera AB, Novo Nordisk A/S, Carlsberg A/S, AP Moller-Maersk A/S, Statoil ASA, DnB NOR ASA, Nokia Oyj, Fortum Oyj, Sampo Oyj ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (9.12.2010 - 29.12.2015)

Merkintäaika:

25.10. - 3.12.2010

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

29.12.2015 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 9,6207 % x tuottokerroin 0,75 = 7,2155 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 9,6207 % x tuottokerroin 2,00 = 19,2414 %
 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 12 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/12. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kuuden parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,00 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.