Pohjola Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/2014

Iso-Britannian talouskehitys on tällä hetkellä omaa luokkaansa Euroopassa.

Myös suhteessa muihin länsimaihin maan talous on tarjonnut alkuvuonna eniten positiivisia yllätyksiä. Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/2014 tarjoaa mahdollisuuden hyötyä saarivaltion positiivisesta talouskehityksestä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/7:

AstraZeneca Plc
BHP Billiton Plc
Centrica Plc 
SABMiller Plc
Tesco Plc
Unilever Plc
United Utilities Group Plc

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (13.8.2014 - 1.9.2020)

Merkintäaika:

26.6.- 8.8.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 7 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/7.   Kunkin osakkeen loppuarvo lasketaan vuosittaisten havaintojen viideltä viimeiseltä vuodelta. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo.  Hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos muunnetaan euroiksi valuuttakurssikertoimella ja kerrotaan tuottokertoimella 0,60. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.