Pohjola Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014

Pohjola Pankin osakeanalyytikoiden näkemyksen mukaan globaalin talouskasvun ennustettu kiihtyminen puoltaa edelleen sijoittamista osakkeisiin.

Analyytikot näkevät nousupotentiaalia erityisesti eurooppalaisten yhtiöiden osakkeissa. Kestävä Eurooppa VIII/2014 -säästöobligaation kohde-etuudeksi on valittu Finvex Sustainable Efficient Europe 30 -indeksi, joka sisältää 30 eurooppalaista yhtiötä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Indeksi

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (24.9.2014 - 12.10.2020)

Merkintäaika:

11.8.- 19.9.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu Finvex Sustainable Efficient Europe 30 indeksiin, johaon sisältyy 30 pörssiosaketta/pörssiyritystä tasapainoin. Indeksin arvonmuutos lasketaan kuukausittaisten tuottojen tulona siten, että neljä parasta kuukausituottoa laina-ajalta jätetään huomioimatta (68 kuukausituottoa 72: sta huomioidaan).     Hyvitys lasketaan siten, että indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,00**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

**Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä. Tuottokerroin on vähintään 0,70.