Pohjola Sijoitusobligaatio Brazil VII/2014

Brasilia on Etelä-Amerikan suurin ja koko maailman seitsemänneksi suurin talous.

Brasilian talous on ollut hyvin raaka-aineriippuvaista maan suurten mineraali- ja raaka-ainevarantojen johdosta. Brasilian vaurastuvan keskiluokan kasvun myötä talouden rakenne on tasapainottunut ja keskiluokan lisääntyvä kulutus luo tulevaisuudessa houkuttelevia mahdollisuuksia usealle brasilialaisyhtiölle. Lisäpiristeen talouteen tuovat vuoden 2014 jalkapallon MM-kilpailut sekä vuoden 2016 olympialaiset. Pohjola Sijoitusobligaatio Brazil VII/2014:n avulla sijoittajat pääsevät tavoittelemaan tuottoa Brasilian maltillisesti arvostetuilta osakemarkkinoilta. Obligaation kohde-etuutena on brasilialaisiin keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin sijoittava USD-määräinen iShares MSCI Brazil Capped ETF.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

iShares MSCI Brazil Capped ETF

Laina-aika: 

noin 4 vuotta (27.8.2014 - 13.9.2018)

Merkintäaika:

7.7.- 22.8.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu iShares MSCI Brazil Capped ETF- kohde-etuuden ja EUR/USD valuuttakurssin arvonmuutokseen laina-aikana, kuitenkin niin, että kohde-etuuden arvonmuutos on enintään 50% (barrier-taso). Jos kohde-etuuden loppuarvo nousee yli 50 %, lukittuu kohde-etuuden tuotto 15 %:iin laina-ajalta. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että positiivinen arvonmuutos kerrotan valuuttakurssikertoimella. Mikäli lainaehtojen mukainen kohde-etuuden kehitys eräpäivänä on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu kohde-etuuden kehitys on negatiivinen (ks Seurantaraportti). Näin ollen hyvitys on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivän 13.9.2018 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.