Pohjola Sijoitusobligaatio Eurooppa V/2015

Kotimaisen kulutuksen elpyminen puoltaa nyt sijoittamista eurooppalaisiin osakkeisiin.

Alkuvuoden kurssikehitys on jatkunut vahvana etenkin keskuspankin elvytystoimien ja euroalueen talouskasvun elpymisen myötä. Analyytikot odottavat etenkin eurooppalaisten pörssiyhtiöiden osakekohtaisen tuloskasvun kiihtyvän jälleen vuonna 2016 ja osingonmaksun säilyvän edelleen vahvana. Nämä tekijät puoltavat jatkoa etenkin eurooppalaisille osakemarkkinatuotoille. Pohjola Sijoitusobligaatio Eurooppa V/2015- lainan kohde-etuudeksi on valittu S&P Europe Low Volatility -osakeindeksi, joka sisältää 100 eurooppalaista yhtiötä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

S&P Europe 350 Low Volatility -osakeindeksi

Lähtöarvo 12.8.2015 238,29

Laina-aika: 

noin 3 vuotta (12.8.2015 - 30.8.2018)

Merkintäaika:

22.6. - 7.8.2015

Merkintähinta:

115 %

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu S&P Europe 350 Low Volatility -osakeindeksiin, johon sisältyy 100 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Osakeindeksin arvonmuutos lasketaan lähtö- ja loppuarvon välisenä arvonmuutoksena, niin että arvonmuutos voi olla enintään 25 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 2,20. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakeindeksin arvonmuutos on 0,885 (ks Seurantaraportti). Näin ollen sijoittajalle eräpäivänä nimellispääoman lisäksi maksettava hyvitys on 1,95 % (tuottokerroin 2,20 x 0,885).

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.