Pohjola Sijoitusobligaatio Suomikori VI/2015

Helsingin Pörssissä alkuvuoden aikana nähdty voimakas kurssinousu on kesän aikana taittunut ja portfolioindeksi on palautunut lähelle viime vuodenvaihteen tasoa.

Tämän johdosta suomalaisosakkeiden arvostustasot ovat laskeneet aiempaa houkuttelevammille tasoille, samalla kun Euroopan keskuspankin toimet, heikentyneen euron myötä parantunut kilpailukyky ja euroalueen käynnistynyt kuluttajavetoinen elpyminen parantavat niiden tuloksentekomahdollisuuksia.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori
Fortum Oyj
Kemira Oyj
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Nordea Bank AB
Tieto Oyj
TeliaSonera AB

Laina-aika: 

noin 4 vuotta (28.10.2015 - 13.11.2019)

Merkintäaika:

14.9. - 23.10.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 7 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakekorin lähtöarvon (28.10.2015 ja päättymisarvon (28.10.2019) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna, kuitenkin niin, että osakekorin arvonmuutos voi olla enintään 50 %. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 105 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekorin arvonmuutos on -0,34% (ks Seurantaraportti). Näin ollen eräpäivänä 13.11.2019 sijoittajalle ei makseta hyvitystä nimellispääoman lisäksi.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 85 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.