Pohjola Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet I/2015

Suomessa osakemarkkinoiden kehitys on jäänyt jälkeen muista kehittyneistä maista, minkä vuoksi kotimaisissa osakkeissa nähdään nousupotentiaalia, jos taloustilanne paranee entisestään.

Sijoittamalla Pohjola Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet I/2015 -lainaan olet mukana pääsääntöisesti kotimaisen osakekorin nousupotentiaalissa. Jos nousua ei tulisikaan, on tappioriskisi rajattu.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori 
Cargotec Oyj
Elisa Oyj
Nokian Renkaat Oyj
SSAB AB
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
YIT Oyj

Laina-aika: 

noin 4 vuotta (21.5.2014 - 7.2.2019)

Merkintäaika:

8.12.2014 - 16.1.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys 

Yhtiö Lähtöarvo 21.1.2015 Loppuarvo 21.1.2019 Modifioitu tuotto
Cargotec Oyj 26,22    
Elisa Oyj 24,43    
Nokian Renkaat Oyj 21,82    
SSAB AB 41,60    
Stora Enso Oyj 8,10    
UPM-Kymmene Oyj 14,66    
YIT Oyj 4,97    

 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 7 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/7. Eräpäivänä lasketaan osakekorin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen (3) parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 1,15. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekorin arvonmuutos on 22,96% (ks Seurantaraportti). Näin ollen sijoittajalle eräpäivänä nimellispääoman lisäksi maksettava hyvitys on 26,40% (tuottokerroin 115% x 22,96%).

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.