Tyttö puhaltelee saippuakuplia, isä iloisena katselee.

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 on noin viisivuotinen sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin.

Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit iTraxx® Europe Crossover Series 23 -luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Markit iTraxx® Europe Crossover Series 23-indeksi

Hyvitys:

Vaihtuva (9 * 6 kuukauden euribor) kuitenkin siten, että kokonaiskorko on vähintään 0 % ja enintään 9 %, kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu puolivuosittain.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (16.9.2015 - 10.7.2020)

Merkintäaika:

10.8. - 11.9.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko (viimeisen korkojakson osalta) takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan puolivuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

Huom! Merkintäaikana tapahtuneet luottovastuutapahtumat vaikuttavat laskennalliseen pääomaan ja takaisinmaksettavaan määrään.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.