Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015 on noin seitsemänvuotinen sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin.

Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit iTraxx® Europe Crossover Series 23- luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Markit iTraxx® Europe Crossover Series 23-indeksi

Hyvitys:

Kiinteä 4,40 %:n korko per vuosi kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laina-aika: 

noin 7 vuotta (13.5.2015 - 12.7.2022)

Merkintäaika:

30.3. - 8.5.2015

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.