Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014

Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 on noin seitsemänvuotinen sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin.

Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit iTraxx® Europe Crossover Series 22- luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Markit iTraxx® Europe Crossover Series 22-indeksi

Hyvitys:

Kiinteä 5,50 %:n korko per vuosi kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laina-aika: 

noin 7 vuotta (10.12.2014 - 12.1.2022)

Merkintäaika:

29.10. - 5.12.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

Sijoittaja saa takaisinmaksupäivänä 12.1.2022 nimellispääomasta 84 % ja korkokauden koron 4,6072% eli 88,607 %. Sijoittajalle takaisinmaksettava määrä kaikki laina-aikana maksetut korot huomioiden on 84% + 35,84 % = 119,84 % (katso seurantaraportti).

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.