Pohjola Yrityskorko Metsä III/2014

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Viiteyhtiöt kukin 1/3 painolla (luottoriskikori)

Metsä Board Oyj
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj

Hyvitys:

Kiinteä 4,5 %:n korko per vuosi kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laina-aika: 

noin 7 vuotta (8.10.2014 - 12.1.2022)

Merkintäaika:

25.8. - 3.10.2014

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen: 

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

Sijoittaja saa takaisinmaksupäivänä 12.1.2022 nimellispääomasta 100 % ja viimeisen korkokauden koron 4,4875 % eli 104.4875 %. 
Sijoittajalle takaisinmaksettava määrä nimellispääoma ja laina-aikana maksetut korot huomioiden on 100 % + 32.40 % = 132.40 %.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.