Pohjolan Menestyjät III/2009

Pääomaturvatusti pohjoismaisille osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjolan Menestyjät III/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 8 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla:
A.P. Moller-Maersk A/S, Carlsberg A/S, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Metso Oyj, Neste Oil Oyj, Norsk Hydro ASA, Telenor ASA ja Volvo AB.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (8.4.2009 - 25.4.2014)

Merkintäaika:

2.3. - 3.4.2009

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 100 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.45 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta. 

25.4.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 75,5057 % x tuottokerroin 0,75 = 56,63 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 75,5057 % x tuottokerroin 1,45 = 109,48 %

(1) Norsk Hydro ASA lähtöarvoa on muutettu (Rights Issue 22.6.2010). Alkuperäinen lähtöarvo 25,20, kerroin 0,92055.
(2) Metso Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (Spin-Off Valmet Oyj 30.12.2013). Alkuperäinen lähtöarvo 8,96, kerroin 0,76789168
(3)A.P. Møller-Mærsk A/S:n lähtöarvoa on muutettu (bonus issue 4.4.2014). Alkuperäinen lähtöarvo 26300, kerroin 0,2.

Osake Lähtöarvo 8.4.2009 Päättymisarvo 8.4.2014 Arvonmuutos (max 100 %)
A.P. Møller-Mærsk A/S 5620 12800 100 %
Carlsberg A/S 252,20 562,50 100 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 73,40 86,50 17,85 %
Metso Oyj (2) 6,880309 28,57 100 %
Neste Oil Oyj 9,67 15,32 58,43 %
Norsk Hydro ASA (1) 23,197860 29,64 27,77 %
Telenor ASA 37,10 130,80 100 %
Volvo AB 48,60 101,00 100 %
Osakekori-indeksi     75,5057 %