OP Sijoitusobligaatio Ranska V/2016

Ranskan osakemarkkinat tarjoavat mahdollisuuden hyötyä Ranskan suotuisaan suuntaan kehittyvästä talouden tilasta ja myönteisistä kasvunäkymistä Euroopan keskuspankin jatkaessa euroalueen talouden ja rahoitusmarkkinaolojen tukemista. Valtion tekemät kilpailukykyä tukevat ja palkkakustannuksia alentavat toimet yhdessä alhaisina säilyvien rahoituskustannusten ja matalien energiakulujen kanssa tukevat näkymiä ranskalaisten yritysten tuottomarginaalien myönteisestä kehityksestä yritysinvestointien kohentumisen puolestaan tukiessa yritysten pidemmän ajan tuotantopotentiaalia.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:      

Osakeindeksi:
Ranskalainen CAC 40 -indeksi

Laina-aika:          

noin 3 vuotta (17.8.2016 - 4.9.2019)

Merkintäaika:     

13.6.2016 - 12.8.2016

Vakuus:               

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:                   

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakeindeksiin. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakeindeksin lähtöarvon (17.8.2016) ja päättymisarvon (17.8.2019) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos (max 40 %) kerrotaan tuottokertoimella 100 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

4.9.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakeindeksin arvonmuutos 21,59 % * tuottokerroin 1,08  = 23,32 %

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 80 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä