Pohjola Ruotsi III/2013

Pohjola Ruotsi III/2013 -indeksilainan kohde-etuus on Tukholman Pörssin 30 vaihdetuimmasta yhtiöstä muodostuva OMX Stockholm 30TM -indeksi.

Indeksin kehitys kuvastaa suurimpien ruotsalaisten pörssiyhtiöiden osakekurssien kehitystä. Pohjola Ruotsi III/2013 -indeksilainan avulla sijoittaja pääsee tavoittelemaan tuottoja OMX Stockholm 30TM -indeksin odotetusta kurssinoususta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

OMX Stockholm 30 IndexTM (Bloomberg: OMX Index)
Ruotsin kruunuissa

Laina-aika:

noin 6 vuotta (25.2.2013 - 14.3.2019)

Merkintäaika:

14.1. - 22.2.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu SEK määräiseen OMX Stockholm 30TM -indeksiin, johon sisältyy 30 pörssiosaketta/pörssiyritystä Ruotsista. Indeksin arvonmuutos lasketaan kuukausittaisten tuottojen perusteella siten, että kolme parasta kuukausituottoa laina-ajalta jätetään huomioimatta (69 kuukausituottoa 72:sta huomioidaan). Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että indeksin positiivinen arvonmuutos muunnetaan euroiksi ja kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

14.3.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali

0,467% * 0,7 = 0,327%

Vaihtoehto Plus 

0,467% * 1,7 = 0,795%

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.