Pohjola Suomi II/2014

Euroalueen taantuma on näkemyksemme mukaan hellittämässä ja tällä olisi positiivinen vaikutus monen yhtiön kannattavuuteen.

Pohjola Pankin osakeanalyytikot ovat valinneet Pohjola Suomi II/2014 -indeksilainaan kuusi osaketta, joista useat ovat oman alansa johtavia yrityksiä päämarkkinoillaan.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/6:

Metso Oyj
Neste Oil Oyj
Nokia Renkaat Oyj
Nordea Bank AB
Outotec Oyj
Wärtsilä Oyj 

Laina-aika:

noin 6 vuotta (19.3.2014 - 6.4.2020)

Merkintäaika:

11.2.- 14.3.2014

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 6 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/6.  Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 60 %. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos  kerrotaan tuottokertoimella 0,65 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

6.4.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan nimellispääoma: Lainaehtojen mukaan laskettu kohde-etuuden kehitys on negatiivinen (ks Seurantaraportti Neutraali ja Seurantaraportti Plus). Näin ollen hyvitys on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivän 6.4.2020 nimellispääoma takaisin.