Pohjola Sijoitusobligaatio Suomi III/2016

Sijoittamalla Pohjola Suomi III/2016 sijoitusobligaatioon saat helposti hajautuksen Suomessa toimivien yhtiöiden osakkeisiin. Siihen on valikoitu kymmenen mielenkiintoista globaalisti toimivaa yritystä usealta eri toimialalta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:      

Osakekori:
Cargotec Oyj
Kemira Oyj
Konecranes Oyj
Metso Oyj
Neste Oyj
Nokia Oyj
Nordea AB
Stora Enso Oyj
TeliaSonera AB
UPM Kymmene Oyj

Laina-aika:          

noin 4 vuotta (27.4.2016 -15.5.2020)

Merkintäaika:     

14.3.2016 - 22.4.2016

Vakuus:               

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:                   

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin. Lainan eräpäivänä maksettava tuotto lasketaan osakekorin lähtöarvon (27.4.2016) ja päättymisarvon (15.5.2020) välisenä arvonmuutoksena tuottokertoimella kerrottuna, kuitenkin niin, että osakekorin arvonmuutos voi olla enintään 40 %. Laina ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 140 %**. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

** Tuottokerroin on alustava (vähintään 125 %). Se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä

15.5.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Osakekorin arvonmuutos 17,38 % x Tuottokerroin 1,5 = 26,07 %