Pohjola Suomi-osake XIII/2013

Pohjola Suomi-osake XIII/2013 -indeksilainaan on valittu viisi Suomessa listattua osaketta eri toimialoilta.

Lainaan sijoittava pääsee tavoittelemaan näkemyksemme mukaan hyvää tuottopotentiaalia talouskehityksen mitä todennäköisimmin normalisoituessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/5:

Fortum Oyj
Neste Oil Oyj
Nokia Oyj
Sampo Oyj
UPM-Kymmene Oyj

Laina-aika:

noin 6 vuotta (16.10.2013 - 1.11.2019)

Merkintäaika:

23.8. - 11.10.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 5 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/5. Eräpäivänä lasketaan osakkeiden lähtöarvon ja loppuarvon suhteellinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 60 %. Loppuarvo lasketaan 10 päivän päätöskurssin keskiarvona. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

31.10.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:
 
Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 29,18 % x 0,75 = 21,89 %
 
Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 29,18 % x 1,65 = 48,15 %
 
Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.