Pohjola Terveys XV/2013

Maailman väesto keskiluokkaistuu ja ihmisten keski-ikä nousee.

Käytettävissä olevien varojen kasvu mahdollistaa ihmisille aiempaa suuremmat sijoitukset oman terveyden hoitoon, luoden lääkeyhtiöille houkuttelevat kasvunäkymät erityisesti Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan markkinoilla lähivuosina. Pohjola Terveys XV/2013 -indeksilainaan on valittu 10 maailman suurimpiin lukeutuvaa, maailmanlaajuisesti toimivaa lääkeyhtiötä, joiden uskomme hyötyvän ennustetusta kasvusta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
Abbot Laboratories
AstraZeneca Plc
GlaxoSmithKline Plc
Johnson & Johnson
Eli Lilly & Co
Merck & Co Inc
Novartis AG
Pfizer Inc
Roche Holding AG
Sanofi

Laina-aika:

noin 6 vuotta (27.11.2013 - 16.12.2019)

Merkintäaika:

14.10. - 22.11.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen arvonmuutos voi olla korkeintaan 60 %. Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

16.12.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 39,33 % x 0,70 = 27,53 % 

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 39,33 % x 1,60 = 62,92 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.