Pohjola Terveys IV/2013

Maailman väestö keskiluokkaistuu ja ihmisten keski-ikä nousee.

Käytettävissä olevien varojen kasvu mahdollistaa ihmisille aiempaa suuremmat sijoitukset oman terveyden hoitoon ja tämä luo lääkeyhtiöille houkuttelevat kasvunäkymät erityisesti Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan markkinoille lähivuosille. Pohjola Terveys IV/2013 -indeksilainaan on valittu 10 maailman suurimpiin lukeutuvaa, maailmanlaajuisesti toimivaa lääkeyhtiötä, joiden uskomme hyötyvän ennustetusta kasvusta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:
Novartis AG
Roche Holding AG
GlaxoSmithKline PLC
Sanofi S.A.
AstraZeneca PLC
Pfizer Inc
Abbot Laboratories
Merck & Co Inc
Johnson & Johnson
Eli Lilly & Co

Laina-aika:

noin 6 vuotta (20.3. - 5.4.2019)

Merkintäaika:

4.2. - 15.3.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:
Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10.  Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

5.4.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 30,71 % x 0,70 = 21,50 %

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 30,71 % x 1,60 = 49,14 %


* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.